Book phòng họp,hội thảo,sự kiện

Book phòng họp,hội thảo,sự kiện

Phòng 08

Diện tích: >300m2 Sức chứa: 150 khách

Phòng 07

Diện tích: >300m2 Sức chứa: 150 khách

Phòng 06

Diện tích: >300m2 Sức chứa: 150 khách

Phòng 05

Diện tích: >300m2 Sức chứa: 150 khách

Phòng 04

Diện tích: >300m2 Sức chứa: 150 khách

Phòng 03

Diện tích: >300m2 Sức chứa: 150 khách

Phòng 02

Diện tích: >300m2 Sức chứa: 150 khách

Phong 01

Diện tích: >300m2 Sức chứa: 150 khách
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

English Vietnamese